Onze diensten

  Marketing automation
  E-mail marketing
  Webdevelopment
  Online Marketing
  Grafisch Ontwerp
  Webdesign

Bookerz dochters

  Horecamenukaarten.nl
  Glampingz.nl

Datavelden koppeling Lightspeed

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle datavelden in de database in Copernica met daarbij een aantal aandachtspunten per veld. Ook ziet u wat voor type veld het gaat. 
 
Let op: onze Lightspeed koppeling controleert automatisch of alle velden nog aanwezig zijn en de juiste eigenschappen hebben. Als u iets aanpast, krijgt onze helpdesk een seintje. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de koppeling niet meer goed werkt. Pas dus nooit zonder overleg iets aan.  
 

Handige download

Onderstaand overzicht van datavelden vindt u ook in onze handleiding (pdf). 
 


Database (profielen)

Naam veld Type veld Max.tekens Aandachtspunten
RelationID numeriek   Iedere relatie krijgt van Bookerz een uniek volgnummer. Als u zelf data in Copernica importeert, moet dit veld de waarde 0 hebben. Dan weet de koppeling dat dit geïmporteerde data is. Het kan namelijk zijn dat dezelfde relatie later via Lightspeed binnenkomt. De koppeling ontdubbelt dit dan automatisch.
ShopID numeriek   Het nummer van uw Lightspeed webwinkel (zo kunt u bij meerdere gekoppelde webwinkels onderscheid maken).
CustomerID numeriek  

Het unieke nummer van het klantaccount in Lightspeed. Dit veld is leeg wanneer de relatie geen klantaccount heeft.

SubscriberID numeriek   Het unieke nummer van de subscriber in Lightspeed. Dit veld is leeg wanneer de relatie niet heeft aangegeven of hij wel of niet een nieuwsbrief wil ontvangen.
Email e-mail    
Newsletter meerkeuze   Bevat de waarde ‘Yes’ als de relatie is ingeschreven voor de nieuwsbrief. Bevat in alle andere gevallen de waarde ‘No’.
Gender tekst 10  
FirstName tekst 100  
MiddleName tekst 50  
LastName tekst 100  
Phone telefoonnummer    
Mobile telefoonnummer   Bevat ‘Yes’ indien een Opt-In is verkregen en ‘No’ in alle andere gevallen.
BirthDate datum    
IsCompany meerkeuze   Bevat de waarde ‘Yes’ indien de klant een bedrijf is, bevat de waarde ‘No’ indien de klant een particulier is.
CompanyName tekst 100 Bevat in geval van een zakelijk klantaccount de bedrijfsnaam.
CompanyCoCNumber tekst 50 Bevat in geval van een zakelijk klantaccount het KvK nummer.
CompanyVatNumber tekst 50 Bevat in geval van een zakelijk klantaccount het BTW nummer.
AddressBillingName tekst 255  
AddressBillingStreet tekst 100  
AddressBillingNumber tekst 50  
AddressBillingExtension tekst 100  
AddressBillingZipcode tekst 30  
AddressBillingCity tekst 100  
AddressBillingRegion tekst 50  
AddressBillingCountryISO2 tekst 2  
AddressBillingCountryTitle tekst 50  
AddressShippingName tekst 255  
AddressShippingStreet tekst 100  
AddressShippingNumber tekst 50  
AddressShippingExtension tekst 100  
AddressShippingZipcode tekst 30  
AddressShippingCity tekst 100  
AddressShippingRegion tekst 50  
AddressShippingCountryISO2 tekst 2  
AddressShippingCountryTitle tekst 50  
LanguageISO2 tekst 2  
LanguageTitle tekst 50  
CustomerType tekst 50 Geeft aan of de klant is aangemaakt als geregistreerde klant of vanuit een guest checkout.
IsConfirmedCustomer meerkeuze   Geeft aan of de gebruiker de inschrijving als geregistreerde klant heeft bevestigd.
IsConfirmedSubscriber meerkeuze   Geeft aan of de gebruiker de inschrijving als nieuwsbriefontvanger heeft bevestigd.
CustomerCreatedAt datum en tijd   Het moment waarop de klantregistratie is aangemaakt.
CustomerUpdatedAt datum en tijd   Het moment waarop de klantregistratie voor het laatst is gewijzigd.
SubscriberCreatedAt datum en tijd   Het moment waarop de nieuwsbriefregistratie voor het laatst is gewijzigd.
LastOnlineAt datum en tijd   Het moment waarop de klant voor het laatst de webshop bezocht.
BookerzCustomerIsDeleted meerkeuze   Bevat de waarde ‘Yes’ als door Bookerz is geconstateerd dat de klantregistratie is verwijderd.
BookerzGUID tekst 36 Bevat een unieke door de koppeling gegenereerde tekenreeks. Deze tekenreeks kan worden gebruikt voor (maatwerk) processen.
BookerzCreatedAt datum en tijd   Het moment waarop Bookerz de relatie heeft aangemaakt in haar database.
BookerzUpdatedAt datum en tijd   Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze relatie heeft doorgevoerd.


Collectie 'Orders'    

 Naam veld Type veld  Max.tekens  Aandachtspunten 
OrderID numeriek   Het door Bookerz toegekende unieke volgnummer voor een order.
ShopID numeriek   Het nummer van uw Lightspeed webwinkel (zo kunt u bij meerdere gekoppelde webwinkels onderscheid maken).
OrderNumber tekst 30 Het ordernummer zoals dat aan uw klant wordt gecommuniceerd.
Status tekst 50 De status van de order.
CustomStatusID numeriek    
Channel tekst 50 Het ‘verkoopkanaal’ waarmee de verkoop tot stand kwam.
ReferralID tekst 50 Het ID van de verwijzende partij (indien de verkoop via een derde partij tot stand is gekomen).
PriceCost tekst 20  
PriceExcl tekst 20  
PriceIncl tekst 20  
IsDiscounted meerkeuze    
DiscountType tekst 50  
DiscountAmount tekst 20  
DiscountPercentage tekst 20  
DiscountCouponCode tekst 50  
Weight tekst 20  
Volume tekst 20  
Colli tekst 20  
PaymentMethod tekst 50  
PaymentID tekst 50  
PaymentTitle tekst 100  
PaymentStatus tekst 50  
ShipmentTitle tekst 50  
QuoteRecoveryHash tekst 50 Een unieke tekenreeks waarmee het winkelmandje dat ten grondslag lag aan deze order opnieuw kan worden ingeladen bij een bezoek aan de webshop. Dit is bijvoorbeeld handig om bijbestellingen te faciliteren (desgewenst direct vanuit het e-mailmarketingproces).
NotifyShipped meerkeuze   Bevat ‘Yes’ indien in Lightspeed is ingesteld dat verzendnotificaties naar de klant verzonden moeten worden.
NotifyTrackingCode meerkeuze   Bevat ‘Yes’ indien in Lightspeed is ingesteld dat verzendnotificaties naar de klant verzonden moeten worden.
TrackingCode tekst 100 De track & trace code voor de verzending van deze order.
CreatedAt datum en tijd    
UpdatedAt datum en tijd    
BookerzOrderIsDeleted meerkeuze   Bevat ‘Yes’ indien door Bookerz is vastgesteld dat de order is verwijderd.
BookerzCreatedAt datum en tijd   Het moment waarop Bookerz de order heeft aangemaakt in haar database.
BookerzUpdatedAt datum en tijd   Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze order heeft doorgevoerd.
BookerzGUID tekst 36 Bevat een unieke door de koppeling gegenereerde tekenreeks. Deze tekenreeks kan worden gebruikt voor (maatwerk) processen.


Collectie 'OrderRows'    

Naam Type veld  Max.tekens 

Aandachtspunten 

OrderRowID numeriek  

Het unieke nummer van de orderregel in Lightspeed.

OrderID numeriek  

Het unieke nummer van de order in Lightspeed.

ShopID numeriek  

Het nummer van uw Lightspeed webwinkel (zo kunt u bij meerdere gekoppelde webwinkels onderscheid maken).

ProductID numeriek  

Het unieke nummer van het product in Lightspeed waarop deze orderregel betrekking heeft.

ProductTitle tekst 255  
ProductURL tekst 255 (Een gedeelte van) de URL waarop het product in de webshop kan worden bekeken.
ThumbnailURL tekst 255 Een verwijzing naar de URL waarop de miniatuur-afbeelding voor het product kan worden aangetroffen.
FullImageURL tekst 255 Een verwijzing naar de URL waarop de afbeelding voor het product kan worden aangetroffen.
BrandID numeriek    
SupplierID numeriek    
VariantID numeriek   Het unieke nummer van de productvariant in Lightspeed waarop deze orderregel betrekking heeft.
VariantTitle tekst 255  
QuantityOrdered tekst 20  
QuantityInvoiced tekst 20

 

QuantityShipped tekst 20  
QuantityReturned tekst 20  
QuantityRefunded tekst 20  
ArticleCode tekst 50  
SKU tekst 50  
EAN tekst 50  
Weight tekst 20  
Volume tekst 20  
Colli tekst 20  
PriceCost tekst 20  
BasePriceExcl tekst 20  
BasePriceIncl tekst 20  
PriceExcl tekst 20  
CustomPriceExcl tekst 20  
CustomPriceIncl tekst 20  
DiscountPriceExcl tekst 20  
DiscountPriceIncl tekst 20  
BookerzOrderRowIsDeleted meerkeuze  

Bevat ‘Yes’ indien door Bookerz is vastgesteld dat de orderregel is verwijderd.

BookerzGUID tekst 36

Bevat een unieke door de koppeling gegenereerde tekenreeks. Deze tekenreeks kan worden gebruikt voor (maatwerk) processen.

BookerzCreatedAt datum en tijd  

Het moment waarop Bookerz de orderregel heeft aangemaakt in haar database.

BookerzUpdatetAt datum en tijd  

Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze order heeft doorgevoerd.


Collectie 'Quotes' 

Naam Type veld Max. tekens

Aandachtspunten

QuoteID numeriek   Het unieke nummer van deze offerte / dit winkelmandje.
ShopID numeriek   Het nummer van uw Lightspeed webwinkel (zo kunt u bij meerdere gekoppelde webwinkels onderscheid maken).
RecoveryHash tekst 50 Een unieke tekenreeks waarmee het winkelmandje opnieuw kan worden ingeladen bij een bezoek aan de webshop. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het maken van een ‘abandoned shopping cart mail’.
CreatedAt datum en tijd    
BookerzQuoteIsDeleted meerkeuze   Bevat ‘Yes’ indien door Bookerz is vastgesteld dat het winkelmandje is verwijderd.
BookerzGUID tekst 36  
BookerzCreatedAt datum en tijd   Het moment waarop Bookerz de offerte / het winkelmandje heeft aangemaakt in haar database.
BookerzUpdatedAt datum en tijd   Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze offerte / dit winkelmandje heeft doorgevoerd.


Collectie 'CustomerGroups' 

synchroniseren van deze groep staat uit vanwege de limieten op dataverkeer
Naam Type veld Max. tekens

Aandachtspunten

CustomerGroupID numeriek   Iedere combinatie van klant en klantgroep krijgt van Bookerz een uniek volgnummer.
GroupID numeriek   De code van de klantgroep waartoe de klant behoort. Merk op dat de naam van de klantgroep niet wordt gesynchroniseerd omdat wijzigingen in de naam van een klantgroep zouden kunnen betekenen dat een groot deel van de klantprofielen in Copernica moet worden bijgewerkt, hetgeen veel API calls tot gevolg zou hebben.
BookerzCustomerGroupIsDeleted meerkeuze   Bevat ‘Yes’ indien door Bookerz is vastgesteld dat de klantgroep (in het geheel dan wel voor deze klant) is verwijderd.
BookerzCreatedAt datum en tijd   Het moment waarop Bookerz de offerte / het winkelmandje heeft aangemaakt in haar database.
BookerzUpdatedAt datum en tijd   Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze offerte / dit winkelmandje heeft doorgevoerd.
 

Helpdesk

Werkt niet alles zoals u verwacht? Of heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet op onze website vinden?
 
 
Neem voor vragen over Lightspeed contact op met Lightspeed zelf.
Alles nog 'ns rustig nalezen? Download dan onze handleiding (pdf) op weg naar uw gestroomlijnde marketingcampagnes.