Onze diensten

  Marketing automation
  E-mail marketing
  Webdevelopment
  Online Marketing
  Grafisch Ontwerp
  Webdesign

Bookerz dochters

  Horecamenukaarten.nl
  Glampingz.nl

Datavelden koppeling Magento 2

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle datavelden in de database in Copernica met daarbij een aantal aandachtspunten per veld. Ook ziet u wat voor type veld het gaat. 
Bij tekstvelden geven we ook het maximaal aantal tekens aan. Ook bedragen worden in Copernica opgeslagen als tekst. Wilt u een berekening uitvoeren met de bedragen? Dan moet u deze eerst omzetten naar getallen. Dat kan met behulp van Smarty. Dit is een scriptaal waarmee u variabelen in uw u mailings, webpagina’s en sms-berichten kunt zetten. 
 
 
Let op: onze Magento 2 koppeling controleert automatisch of alle velden nog aanwezig zijn en de juiste eigenschappen hebben. Als u iets aanpast, krijgt onze helpdesk een seintje. Dit kan er namelijk voor zorgen dat de koppeling niet meer goed werkt. Pas dus nooit zonder overleg iets aan.  
 

Handige download

Onderstaand overzicht van datavelden vindt u ook in onze handleiding (pdf).  
 
 
Maakt u gebruik van een Magento 1 koppeling?
   


Database (profielen)

Naam veld Type veld Max.tekens Aandachtspunten
RelationID numeriek   Iedere relatie krijgt van Bookerz een uniek volgnummer. Als u zelf data in Copernica importeert, moet dit veld de waarde 0 hebben. Dan weet de koppeling dat dit geïmporteerde data is. Het kan namelijk zijn dat dezelfde relatie later via Magento binnenkomt. De koppeling ontdubbelt dit dan automatisch.
MEmail e-mail    
MCustomerID numeriek  

Dit is het unieke volgnummer van de klant in Magento. In Magento ben je ‘Customer’ als je een klantaccount hebt aangemaakt. Heeft dit veld de waarde -1? Dan heeft de relatie geen klantaccount. Zo kunt u eenvoudig herkennen welke profielen (unieke klanten) in uw webshop een klantaccount hebben.

MSubscriberID numeriek   Ook iedere nieuwsbriefinschrijving krijgt een uniek volgnummer. Is de waarde van dit veld -1? Dan ontvangt deze relatie geen nieuwsbrief. Bijvoorbeeld omdat hij zich heeft uitgeschreven.
MStoreID numeriek    
MWebsiteID numeriek    
MCreatedIn tekst 50  
MNewsletter meerkeuze   Bevat 'Yes' indien een Opt-In is verkregen en 'No' als er een Opt-Out is verkregen. Is dit veld leeg, dan is er geen Opt-In of Opt-Out verkregen. U kunt dan onder bepaalde voorwaarden toch een mail versturen. 
MGender tekst    
MFirstName tekst    
MMiddleName tekst    
MLastName tekst    
MGroupID numeriek    
MDOB datum en tijd   De geboortedatum, indien bekend.
MCreatedAt datum en tijd   Het moment van aanmaken in Magento.
MUpdatedAt datum en tijd   Het moment van laastste wijziging in Magento.
MSubscriberRawState tekst 50  
MSubscriberUpdatedAt datum en tijd    
BookerzGUID tekst 36  
BookerzCreatedAt datum en tijd   Het moment waarop Bookerz de relatie heeft aangemaakt in haar database.
BookerzUpdatedAt datum en tijd   Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze relatie heeft doorgevoerd.


Collectie 'Addresses'    

 Naam veld Type veld  Max.tekens  Aandachtspunten 
AddressID numeriek   Het door Bookerz toegekende unieke volgnummer voor een adres.
MAddressID numeriek   Het volgnummer van dit adres in Magento. 
MIsDefaultBilling meerkeuze   Geeft aan of dit het standaard adres is voor facturen.
MIsDefaultShipping meerkeuze   Geeft aan of dit het standaard adres is voor verzending. 
MFirstName tekst  50  
MLastName tekst  100   
MMiddleName tekst 30  
MStreet tekst  70  
MStreetNumber tekst 30  
MPostalCode tekst  50   
MCity tekst  50   
MRegion tekst  50   
MCountryID tekst   Bevat een ISO-2 landaanduiding. 
MPhone tekst  20   
MCompany tekst  50   
BookerzAddressIsDeleted meerkeuze   Geeft aan dat door de koppeling is vastgesteld dat dit adres niet langer bij de klant hoort. Het adres was dus onderdeel van de klant, maar bleek dat op een later moment niet meer te zijn.
BookerzCreatedAt datum en tijd    Het moment waarop Bookerz het adres heeft aangemaakt in haar database.
BookerzUpdatedAt datum en tijd    Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij dit adres heeft doorgevoerd. 


Collectie 'Orders'    

Naam veld  Type veld Max.tekens  Aandachtspunten 
OrderID numeriek   Het door Bookerz toegekende unieke volgnummer voor een order.
RelationID numeriek    Een verwijziging naar het RelationID van het hoofdprofiel. Hierdoor zijn bepaalde Smarty codes eenvoudiger. 
MOrderID numeriek    Het unieke volgnummer van de Order in Magento. 
MIncrementID tekst  20   
MStoreID numeriek     
MStoreName tekst   100   
MIsGuestCheckout meerkeuze   Geeft aan of, volgens Magento, deze order als 'guest' is geplaatst.
BookerzCorrectedIsGuestCheckout meerkeuze    Geeft aan of volgens Bookerz deze order als 'guest' is geplaatst. Hierbij wordt onder andere gecontroleerd of een verwijzing bestaat naar een Customer. Hiermee bieden wij een 'gecorrigeerde variant' van het veld MIsGuestCheckout.
MStatus tekst  50  De door Magento aan de order toegekende 'Status'. Hoewel ze op elkaar lijken, is er een verschil tussen state en status in Magento. De shop heeft een aantal vaste states. Deze worden intern gebruikt, zodat Magento weet welke state een bestelling heeft. Naast deze niet aanpasbare states, zijn er ook statussen. Dit is de status van bestelling zoals u die in de admin van Magento ziet. 
MState tekst  50  De door Magento aan de order toegekende ‘State’. (zie uitleg hierboven) 
MAppliedRuleIDs tekst  50   
MCouponCode tekst  50  De kortingscode indien van toepassing. In dit veld kunt u bijvoorbeeld zien of aan de klant verstrekte kortingscodes zijn gebruikt. Handig als u een remindermail wilt sturen voor nog niet gebruikte kortingscodes. 
MCurrencyCode tekst 10  
MTaxAmount tekst 20  
MShippingAmount tekst  20   
MDiscountAmount tekst  20   
MSubTotal tekst  20   
MGrandTotal tekst 20   
MTotalPaid tekst  20   
MTotalDue tekst 20  
MPaymentMethod tekst  20   
MCustomerEmail e-mail     
MCustomerGender tekst  20   
MCustomerFirstName tekst  50   
MCustomerMiddleName tekst  30   
MCustomerLastName tekst  100   
MIsVirtual meerkeuze    
MWeight tekst  20   
MShippingDescription tekst  255   
MBillingAddressID numeriek    
MBillingFirstName tekst  50   
MBillingMiddleName tekst 30  
MBillingLastName tekst  100   
MBillingStreet tekst  200   
MBillingStreetNumber tekst 30  
MBillingPostalCode tekst  50   
MBillingCity tekst  50   
MBillingRegion tekst  50   
MBillingCountryID tekst   
MBillingPhone tekst  20   
MShippingAddressID numeriek    
MShippingFirstName tekst  50   
MShippingMiddleName tekst 30  
MShippingLastName tekst  100   
MShippingStreet tekst  70  
MShippingStreetNumber tekst 30  
MShippingPostalCode tekst  50   
MShippingCity tekst  50   
MShippingRegion tekst  50   
MShippingCountryID tekst   
MShippingPhone tekst  20   
MQuoteID numeriek   Een verwijzing naar de quote (offerte) waarop deze order is gebaseerd, indien van toepassing.
MProtectCode tekst 50  
MRemoteIP tekst 50  
MCreatedAt datum en tijd   Het moment van aanmaken in Magento.
MUpdatedAt datum en tijd   Het moment van laatste wijziging in Magento.
BookerzGUID tekst  36  Een unieke, niet voorspelbare tekenreeks waarmee Bookerz deze order kan herkennen. Wordt onder andere gebruikt voor (maatwerk)processen, zoals het tonen van orderstatus op webformulieren. 
BookerzCreatedAt datum en tijd    Het moment waarop Bookerz de order heeft aangemaakt in haar database.
BookerzUpdatedAt datum en tijd    Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze order heeft doorgevoerd. 


Collectie 'OrderRows'    

Naam Type veld  Max.tekens 

Aandachtspunten 

OrderRowID numeriek  

Het door Bookerz toegekende unieke volgnummer voor een orderregel.

MItemID numeriek  

Het unieke volgnummer van de Orderregel in Magento.

MOrderID numeriek  

Een verwijzing naar het Magento OrderID, zodat m.b.v. Smarty eenvoudig in de collectie van Orders data kan worden opgehaald.

MQuoteItemID numeriek  

Een verwijzing naar het quote-item (offerte-regel) waarop deze orderregel is gebaseerd, indien van toepassing.

MProductID numeriek    
MProductType tekst 50  
MSKU tekst 50  
MName tekst 100  
MImageURL tekst 255

Een (deel van de) URL naar de afbeelding van het product. U kunt dit veld gebruiken om in orderbevestigingen of servicemails een afbeelding van het product te zetten.

MThumbnailURL tekst 255  
MURLKey tekst 255

Een (deel van de) URL naar de productpagina. De URL Key is standaard de productnaam waarbij vreemde tekens zijn vervangen door een streepje.

MIsVirtual meerkeuze  

 

MFreeShipping meerkeuze    
MQtyOrdered tekst 20  
MQtyInvoiced tekst 20  
MQtyShipped tekst 20  
MQtyCanceled tekst 20  
MQtyReturned tekst 20  
MQtyRefunded tekst 20  
MPrice tekst 20  
MOriginalPrice tekst 20  
MTaxPercent tekst 20  
MTaxAmount tekst 20  
MDiscountPercent tekst 20  
MDiscountAmount tekst 20  
MAmountRefunded tekst 20  
MRowTotal tekst 20  
MRowInvoiced tekst 20  
MRowWeight tekst 20  
MCategoryIDList groot veld  

Een door de koppeling samengestelde, kommagescheiden, lijst van alle categorie-volgnummers waarin het product valt. Zo kunt u selecties maken van alle relaties die een product hebben gekocht in een bepaalde categorie.

MCategoryNameList groot veld  

Een kommagescheiden lijst van categorie-namen i.p.v. categorie-volgnummers.

MCreatedAt datum en tijd  

Het moment van aanmaken in Magento.

MUpdatedAt datum en tijd  

Het moment van laatste wijziging in Magento.

BookerzOrderRowIsDeleted meerkeuze  

Geeft aan dat door de koppeling is vastgesteld dat deze orderregel niet langer tot de order behoort. De orderregel was dus onderdeel van de order, maar bleek dat op een later moment niet meer te zijn.

BookerzCreatedAt datum en tijd  

Het moment waarop Bookerz de orderregel heeft aangemaakt in haar database.

BookerzUpdatetAt datum en tijd  

Het moment waarop Bookerz de laatste wijziging bij deze order heeft doorgevoerd.


Collectie 'AbandonedCarts' 

Naam Type veld Max. tekens

Aandachtspunten

AbandonedCartID numeriek    
RelationID numeriek    
MCartID numeriek    
MStoreID numeriek    
MCouponCode tekst 50  
MCurrencyCode tekst 10  
MTaxAmount tekst 20  
MShippingAmount tekst 20  
MDiscountAmount tekst 20  
MSubTotal tekst 20  
MGrandTotal tekst 20  
MCustomerEmail e-mail    
MCustomerGender tekst 20  
MCustomerFirstName tekst 50  
MCustomerMiddleName tekst 30  
MCustomerLastName tekst 100  
MIsVirtual meerkeuze    
MBillingAdressID numeriek    
MBillingFirstName tekst 50  
MBillingLastName tekst 100  
MBillingStreet tekst 70  
MBillingStreetNumber tekst 30  
MBillingPostcalCode tekst 50  
MBillingCity tekst 50  
MBillingRegion tekst 50  
MBillingCountryID tekst 2  
MBillingPhone tekst 20  
MShippingAddressID tekst numeriek  
MShippingFirstName tekst 50  
MShippingLastName tekst 100  
MShippingStreet tekst 70  
MShippingStreetNumber tekst 30  
MShippingPostcalCode tekst 50  
MShippingCity tekst 50  
MShippingRegion tekst 50  
MShippingCountryID tekst 2  
MShippingPhone tekst 20  
MCreatedAt datum en tijd    
MUpdatedAt datum en tijd    
BookerzGUID tekst 36  
BookerzCreatedAt datum en tijd    
BookerzUpdatedAt datum en tijd    


Collectie 'AbandonedCartRows'

AbandonedCartRowID numeriek    
MitemID numeriek    
MCartID numeriek    
MStoreID numeriek    
MQuoteID numeriek    
MProductType tekst 50  
MProductOptions groot veld    
MSKU tekst 50  
MName tekst 100  
MimageURL tekst 225  
MThumbnailURL tekst 225  
MURLKey tekst 225  
MQty tekst 20  
MPrice tekst 20  
MTaxPercent tekst 20  
MTasAmount tekst 20  
MDiscountPercent tekst 20  
MDiscountAmount tekst 20  
MRowTotal tekst 20  
MCategoryIDList groot veld    
MCategoryNameList groot veld    
BookerzConfigurableProductID numeriek   Een verwijzing naar het (optioneel aanwezige) ‘configurable product’ waar het ‘simple product’ van is afgeleid. Indien bijvoorbeeld het simple product geen afbeelding heeft, maar het configurable product wel, kunt u op deze manier toch een afbeelding tonen in uw abandoned cart mail.
BookerzConfigurableProductImageURL tekst 255 Zie bovenstaande uitleg bij BookerzConfigurableProductID. 
BookerzConfigurableProductThumbnailURL tekst 255 Zie bovenstaande uitleg bij BookerzConfigurableProductID.
BookerzAbandonedCartRowIsDeleted meerkeuze   Geeft aan dat door de koppeling is vastgesteld dat deze regel van de (achtergelaten) winkelwagen niet langer tot de winkelwagen behoort. De regel was dus onderdeel van de winkelwagen, maar bleek dat op een later moment niet meer te zijn.
BookerzCreatedAt datum en tijd    
BookerzUpdatedAt datum en tijd    

 

Helpdesk

Werkt niet alles zoals u verwacht? Of heeft u een vraag en kunt u het antwoord niet op onze website vinden?
 
 
Neem voor vragen over Magento contact op met uw leverancier. 
Alles nog 'ns rustig nalezen? Download dan onze handleiding (pdf) op weg naar uw gestroomlijnde marketingcampagnes.