Onze diensten

  Marketing automation
  E-mail marketing
  Webdevelopment
  Online Marketing
  Grafisch Ontwerp
  Webdesign

Bookerz dochters

  Horecamenukaarten.nl
  Glampingz.nl

Privacy policy

Om marketingprocessen te kunnen automatiseren, moet je natuurlijk data hebben én verwerken. Net als op inzicht in / informatie over gedrag (dat meten we bijvoorbeeld met cookies), zijn wij immers ook dol op gegevens. Bij een lekker cookie hoort natuurlijk wel zuivere koffie, dus informeer uzelf over welke gegevens we verwerken, waarom we dat doen en (niet in de laatste plaats) wat uw rechten zijn.

 

Bookerz B.V., handelend onder de naam Bookerz en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder KVK 17209166 is gevestigd aan de Dorpenweg 21a, 5352 LB in Deursen-Dennenburg (Ravenstein).

 

Welke gegevens verwerken wij eigenlijk?

Bookerz is een business-2-business bedrijf. We richten ons niet op particulieren. Dat betekent echter niet dat we geen verplichtingen hebben aangaande de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

 

Wij verwerken gegevens van: 

 

 • Uw organisatie en u als contactpersoon. Daarover gaat deze privacy policy.
 • Gegevens van derden (prospects en klanten van uw bedrijf). Hiervoor hebben we dan uiteraard eerst een Verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

Werkt u bij een organisatie waarmee wij (mogelijk) zaken (gaan) doen en bent u onze contactpersoon?  Of bent u zelf eigenaar van een bedrijf? Dan verwerken we niet alleen bedrijfsgegevens, maar ook persoonsgegevens. 

 

Persoonsgegevens vertellen ons iets over iemand. Bijvoorbeeld uw naam, uw geslacht of wat uw functie is bij 't bedrijf dat u vertegenwoordigt. Het verwerken van persoonsgegevens gaat onder andere over het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen ervan.

 

Afhankelijk van het doel, verwerkt Bookerz de volgende (persoons)gegevens:

 

 • bedrijfs- en/of handelsnaam, contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • btw-nummer, kvk-nummer (bij een eenmanszaak of V.O.F. zijn dat persoonsgegevens)
 • wat u van ons heeft afgenomen (orders) of waarin u interesse hebt (offertes)
 • informatie die u zelf met ons deelt, bijvoorbeeld in een opmerkingenveld of tijdens een telefoongesprek

 

Het zou niet best zijn als we deze gegevens te grabbel gooien, dus zijn we elke dag opnieuw bezig om ze goed te beschermen.

 

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Bookerz verwerkt persoonsgegevens op rechtsgrond van ‘gerechtvaardigd belang’ en het ‘uitvoeren van een overeenkomst’.

 

Hoe komen we aan uw gegevens, wat doen we ermee en waarvoor? 

We gebruiken en bewaren (persoons)gegevens om u(w organisatie) zo snel, makkelijk en goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en met de volgende doelen:

 

 • Contact opnemen.  U kunt ons benaderen via verschillende kanalen:  telefoon, post, e-mail en bijvoorbeeld sociale media. Heeft u een vraag gesteld via een formulier op onze website of stuurt u ons een e-mail, dan verwerken we uw naam, telefoonnummer en e-mailadres, zodat we contact met u op kunnen nemen.
 • Offerte doen en producten verkopen. Vraagt u een offerte aan of neemt u een product of dienst bij ons af, dan verwerken we persoonsgegevens om een passende offerte te doen en daarna de eventuele overeenkomst die we sluiten goed uit te kunnen voeren.  
 • Service bieden en zorgplicht vervullen. Wij kunnen u als contactpersoon periodiek informeren over voor uw organisatie relevante producten en diensten.
 • Wettelijke verplichtingen nakomen. Als bedrijf zijn we bij wet verplicht om bepaalde gegevens te bewaren. Denk aan facturen met daarop uw naam en adres, maar ook wat u voor uw organisatie bij ons afneemt. 
 • Sollicitaties opvolgen. We willen graag weten wie er bij ons wil komen werken. Daarom vragen we sollicitanten om informatie met ons te delen, zodat we kunnen bepalen of iemand een geschikte kandidaat is voor ons team. Denk aan de standaardzaken die op een CV staan, zoals naam, leeftijd, contactgegevens en opleidings- en arbeidsverleden. Na een sollicitatie bewaren we deze gegevens alleen als iemand in dienst komt of om iemand in de toekomst nogmaals/alsnog te kunnen benaderen voor een baan bij Bookerz.

 

Derde partijen 

Soms schakelen we andere partijen in die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Denk aan een drukkerij die voor ons drukwerk verzorgt.  Uiteraard screenen wij deze partijen zorgvuldig, gaan we met hen een Verwerkersovereenkomst aan en controleren we de uitvoer daarvan.

Verder verstrekken we alleen gegevens aan derden als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen, als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die we sluiten of als de wet dat voorschrijft.

 

Meetscripts

We maken gebruik van meetscripts. Hiermee verzamelen we statistieken over bezoekers op onze website en analyseren we hoe we onze website kunnen verbeteren. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd en er worden geen gegevens uitgewisseld voor andere doeleinden.

 

Rechten

Uw gegevens zijn van u. Natuurlijk mag u inzien welke gegevens we van u verwerken. Bent u het er niet mee eens, dan kunt u bezwaar indienen.

 

 • Denkt u dat we onjuiste gegevens van u hebben? Laat het ons weten, dan passen we het aan.
 • Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
 • Als u wilt dat we uw gegevens verwijderen, kunt u ons dat laten weten en verwijderen we al datgene wat we niet op wettelijke grond hoeven te bewaren.
 • We bewaren uw gegevens trouwens niet langer dan nodig is om contact met u te onderhouden, onze diensten te leveren, service te bieden en aan wettelijke bewaartermijnen te voldoen.

 

Een vraag of een klacht

Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@bookerz.nl of per post op Bookerz bv, Dorpenweg 21a, 5352 LB  in Deursen-Dennenburg (Ravenstein). Heeft u een vraag of een klacht over de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Komen we er samen niet uit? U kunt ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Tot slot

Bookerz respecteert uw privacy. We zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld en vastgelegd. 

Deze privacyverklaring is afgestemd op de manier waarop wij nu contact met u onderhouden. Vernieuwingen en verbeteringen in onze processen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check deze verklaring daarom regelmatig opnieuw.

  

Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.